Menu Zoeken Contact
Verkocht Onbekend

Kaleweg 0

9865 TC Opende

Op aanvraag

Ik heb interesse in dit object

Omschrijving

Kaleweg 0, Opende te koop

Op fraaie locatie, aan openbare weg gelegen agrarisch perceel van ca. 14.796 m2. De grond is verdeeld door een boomwal, maar beide stukken grond hebben een ontsluiting vanaf de Kaleweg te Opende.

Basis bestemmingsomschrijving
De voor ' Agrarisch ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch grondgebruik, met uitzondering van een boom- en/of sierkwekerij, houtteelt- of fruitteeltbedrijf;
b. bos- en/of natuurelementen met een oppervlakte van minder dan 2 hectare;
c. infrastructurele voorzieningen zoals deze bestonden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan;
d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en afvoeren van water, niet zijnde voorzieningen ten behoeve van ijsbanen of siervijvers;
e. natuurvriendelijke oeverzones van 5 m breed aan weerszijden van een watergang;
f. voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik en educatief medegebruik, zoals wandel-, fiets- en ruiterpaden en parkeervoorzieningen ten behoeve van toeristische overstappunten;
g. ter plaatse van de aanduiding 'houtsingel' het behoud, het herstel en de ontwikkeling van houtsingels;
h. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone-bosontwikkeling' voor houtteelt en bos;
i. ter plaatse van de aanduiding 'ijsbaan' voor een ijsbaan;
j. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' voor een (uitloop)parkeerterrein bij Strandheem;
met daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde - geen windturbines zijnde - en andere-werken.

Open gebied:
De voor ' Waarde - Open gebied ' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden zoals deze tot uitdrukking komen in de vorm van grootschalige open weidegebieden met een dicht slotenstelsel met (potentieel) waardevolle vegetaties en/of leefgebied voor weidevogels.

Indien u meer wilt weten over het perceel en de overige mogelijkheden, dan kunt u gerust contact met ons kantoor opnemen.

Kenmerken

Overdracht

Soort object
Bouwgrond
Prijs
Op aanvraag
Aangeboden
Sinds 6+ maanden
Gewijzigd
6+ maanden geleden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouwgrond

Perceeloppervlakte
14796 m²
Bouwrijp
Nee
Ligging
Vrij uitzicht, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen

Google Maps

realworks.locations_google_maps_error

Google Street View

realworks.locations_google_streetview_error

Onze partners