Menu Zoeken Contact
Makelaar Houtigehage (De Houtigehage)

Makelaar Houtigehage (De Houtigehage)

Houtigehage (Fries: De Houtigehage) is een dorp in de gemeente Smallingerland in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten noorden van Drachten en heeft ongeveer 949 inwoners (01-09-2009).

Historie Houtigehage

Rond 1900 heerste er armoede in het oosten van de provincie Friesland rond Houtigehage. De bewoners woonden in spitketen op de heide. Het analfabetisme was hoog. De woon- en leefomstandigheden waren slecht. In deze tijd kwam de predikant Johannes Antonie Visscher naar deze omgeving. Hij trok met zijn vrouw met een kofferorgeltje in een kruiwagen over de heide om geïmproviseerde kerkdiensten te houden. Naast preken bekommerde hij zich ook om de sociale omstandigheden. Hij spande zich in om de woonomstandigheden te verbeteren. Ook trachtte hij de bewoners toekomstperspectief te bieden door zich in te zetten voor de ontginning van de Friese heide. In Houtigehage bouwde hij een kerkgebouwtje Noord Jeruël, waar als herinnering aan zijn werk voor de bevolking een steen is ingemetseld. Ook is er in Houtigehage een straat, de Ds. Visscherwei, naar hem genoemd.

In 1909 werden de eerste woningwetwoningen gebouwd. De huisjes waren bestemd voor de bewoners van de spitketen. Er was ruimte voor aardappelopslag. De bewoners kregen een perceeltje grond om te kunnen voorzien in de eigen behoefte aan aardappels en groente. Ook was er een schuurgedeelte, waar wat kleinvee gehouden kon worden. Het huisje aan de Skoallewyk 10 is daar een voorbeeld van. Deze woning is erkend als rijksmonument en fungeert als museum en galerie.

Museum 't Wâldhuske Houtigehage

In 1909 kreeg Smallingerland z'n eerste acht woningwetwoningen.
Turf, onafzienbare heidevelden, een plaggenhut en armoe. Zo zag het leven er rond 1909 in deze streken uit. In dat jaar kreeg Smallingerland z'n eerste acht woningwetwoningen. De woningstichting liet ze bouwen in Houtigehage, aan de weg die tegenwoordig Skoallewyk heet. Een huisje op nummer 10 is nu als monument in oorspronkelijke staat hersteld.


Voor Tjerk Slotegraaf en Jaap Kopje van der Heide was het vrijstaand huisje van de woningstichting (huur hfl. 40,00 per jaar ofwel zo'n drie kwartjes per week) niets minder dan een 'riante villa'. Een kamer met drie bedsteden, aardappelopslag daaronder, een grote kast, een inpandige schuur voor de geit en ander kleinvee, een privaat buitenshuis, en zelfs een heuse waterpomp. Elk huisje stond op een ruim perceel grond, zodat de huurders hun eigen voedsel konden verbouwen en vaak zelfs wat over hadden om te verkopen. De afwas deed men buiten op de boenstap, een houten vlonder naast de pomp, met heet water en soda. Het afvalwater kon meteen in de greppel, de schone potten en pannen werden te drogen gezet op het houten potrak. De bewoners zelf wasten zich eenmaal per week in de tobbe.

Plaatselijk Belang Houtigehage kwam, toen de laatste huurder van Skoallewyk 10 in 1999 vertrok, op het idee om het monumentje in de oude staat te herstellen. De vereniging heeft door zelfwerkzaamheden een flinke bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Verder waren subsidiegevers: de Gemeente Smallingerland, de Woningbouwvereniging Smallingerland en Monumentenzorg. De grootste aanpassing aan de moderne tijd geschiedde aan het dak: vroeger keek je tegen de kale dakpannen, nu is het dak geleerd en afgewerkt met dakleer en kippengaas.


In het huisje is nu een museum met een galerie. De voorkamer is het kleinste museum van Fryslân. Kruip in de bedstee en beleef hoe er in het verleden werd geslapen... Het achterhuis, waar vroeger de stal was voor kleinvee en opslag, is nu een galerie en werkruimte voor kunstenaars. Plaatselijk Belang Houtigehage zorgt samen met de kunstenaars voor de inrichting en beheer.

Verenigingen Houtigehage

  • Museum it Wâldhúske Houtigehage
  • Sportvereniging SJO SVH/TFS Houtigehage
  • Vereniging Plaatselijk Belang Houtigehage

Bekijk het woningaanbod in Houtigehage van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar Houtigehage.

Onze partners

WhatsApp