Startersvrijstelling overdrachtsbelasting 2025 naar €525.000

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting 2025 naar €525.000

We zijn nog maar net 2024, maar het is nu al bekend geworden dat de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling vanaf 1 januari 2025 wordt verhoogd naar €525.000.

Vanaf 2025 geldt een woningwaardegrens van €525.000. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is dat de aankoopprijs een bepaald bedrag niet mag overschrijden, ook wel bekend als de woningwaarde-grens. Voor het jaar 2024 bedraagt deze woningwaardegrens €510.000. Vanaf 2025 zal deze grens worden verhoogd naar €525.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen onder bepaalde voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning tot deze grens.

De woningwaardegrens omvat de totale waarde van de woning en de daarbij behorende rechten en toebehoren. Als de aankoopprijs inclusief deze toebehoren in 2025 hoger is dan €525.000, komt men niet in aanmerking voor de startersvrijstelling. Bovendien wordt, als de woning op erfpachtgrond staat, ook de waarde van de gekapitaliseerde canon (toekomstige canonverplichtingen af kopen, niet vaak van toepassing in Noord-Nederland) toegevoegd aan de waarde van de woning.

Om gebruik te kunnen maken van deze verhoging, moet het transport plaatsvinden na 31 december 2024. De datum waarop de koopovereenkomst wordt ondertekend is niet van belang. Let wel, regels kunnen nog gaan veranderen, maar mocht alles zo blijven dan is het nieuwe startersvrijstellingsbedrag op 1 januari 2025 dus €525.000,-.

Wij werken samen met: