Subsidie van € 50.000,- voor starters die een huis willen kopen

Subsidie van € 50.000,- voor starters die een huis willen kopen

Om starters in de woningmarkt een steuntje in de rug te kunnen geven, wil Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge dit jaar een subsidie uitgeven van maximaal € 50.000,-. Dit schrijft hij een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrag is om te helpen bij de aankoop van een woning. 

Starters hebben het niet altijd gemakkelijk in de woningmarkt en daar wil de Minister iets aan doen. Om deze reden besloot in 2022 de Tweede Kamer dat hier verandering in moet komen. Een ‘Nationaal Fonds voor Betaalbare Koopwoningen’ moet daarom komen. Maar liefst een bedrag van 40 miljoen euro wordt hiervoor gereserveerd. Dit bedrag moet kunnen ingezet worden om starters te helpen als ze een woning willen kopen, maar bijvoorbeeld niet genoeg financiering kunnen krijgen.

Om voor dit subsidieplan in aanmerking te komen, moeten starters voldoen aan een paar voorwaarden. Zo is dit plan vooral bedoeld voor mensen met een huishoudinkomen van anderhalf tot maximaal twee keer modaal. Dit houdt een bedrag van zo’n € 60.000,- tot € 80.000,- in. Ook is er een maximumprijs bepaald van de aankoop van de woning: dit wordt gesteld op € 355.000,-.

De plannen liggen er, maar er moet eerst goed onderzoek gedaan worden of hierin een bijdrage van het Rijk ook écht nodig is. Minister De Jonge wil hiermee voorkomen dat de subsidie zijn doel voorbij streeft en dat er een prijsopdrijvend effect naar voren komt, waardoor starters er per saldo niets mee opschieten. En dat is juist niet wat de Minister voor ogen heeft.

Voor de zomervakantie van dit jaar hoopt Minister De Jonge hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Er wordt nog over gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Wij werken samen met: