Menu Zoeken Contact
Makelaar Eastermar (Oostermeer)

Makelaar Eastermar (Oostermeer)

Eastermar is een uitgestrekt streekdorp dat uit twee kernen bestaat: It Heechsân dat op een hoge zandrug ten oosten van het Bergumermeer ligt en De Wal bij de Lits ten zuidoosten van dit meer. It Heechsân is als agrarische nederzetting al in de Middeleeuwen ontstaan en had een vrij losse, verspreide bebouwing. Waarschijnlijk is vanaf het einde van de 16de eeuw het zwaartepunt van het dorp naar het zuiden verschoven, waar bij de waterverkeersverbinding goede kansen lagen en verveningen op gang kwamen. Van de grietenijkaart in de Schotanus-atlas uit 1716 blijkt de waterbuurt De Wal met iets noordelijker Snakkerburen al ontwikkeld tot een buurt rond een insteekhaven.

De turfwinning zou tot het midden van de 18de eeuw voortduren en de buurt ontwikkelde zich dankzij de turfhandel en –schipperij. Ook de Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 1786 de uitgestrektheid van het dorp en: ‘De kerkbuurt ligt hoog, vooral het kerkhof, van ’t welk men een zeer vermaakelyk gezigt heeft over de laager landen en het Bergumer Meer; doch ’t meerendeel der huizen maakt eene dubbele buurt, tusschen 3 en 400 roeden van daar ten Zuid-Zuidwesten.’ Bovendien werd gemeld dat ‘onder dit dorp ook de herberg Schuilenburg aan ’t Collonels diept [behoort], welke tot een bekwaame pleisterplaats aan den mond van het Bergumer Meer verstrekt.’

De kerk is in de oude kern gebleven. Zij werd in 1869 gesloopt nadat even zuidelijker een nieuwe kerk in decoratieve, eclectische stijl was gebouwd. Een paar jaar later, in 1875, werd tegenover de kerk een fraaie pastorie gebouwd en ernaast in 1924 een ‘Gebouw voor christelijke belangen’ met een expressief torentje. Bij de oude, eenzame toren bleef de gemeenschap zijn doden begraven. De oude ongelede zadeldaktoren is sinds mensenheugenis begroeid. De klimop is al op te merken op een tekening uit 1721.

De buurt bij de Lits heeft een volstrekt ander karakter met dichtbebouwde straten met hier en daar 18de- en 19de-eeuwse panden. Bij de driesprong is een pleinvormige ruimte ontstaan.

Eastermar, het dorp

Eastermar ligt op ongeveer 24 km van Leeuwarden en 12 km van Drachten in de 'Fryske Wâlden'. Grotere plaatsen in de buurt zijn Burgum en Surhuisterveen. Iets verder weg liggen Heerenveen, Groningen, Sneek en Dokkum.

Eastermar beslaat een groot gebied en heeft in totaal zo'n 1600 inwoners waarvan tweederde in het dorp woont en de rest verdeeld over de buurtschappen It Heechsân, It Wytfean en het zuidelijke deel van Skûlenboarch. Eastermar valt onder de gemeente Tytsjerksteradiel

Het bestaan van de buurtschappen kan het zoeken naar een bepaalde straat of gebouw bemoeilijken. De PG kerk van Eastermar bijvoorbeeld vindt u niet in het dorp Eastermar zelf maar op It Heechsân.

Een duidelijke plattegrond die in het centrum van het dorp staat opgesteld, maakt u verder wegwijs.

Op verouderde kaarten en niet-actuele websites is Eastermar soms niet te vinden. Op kaarten die vóór 1989 zijn uitgegeven, wordt nog de oude naam van Eastermar gebruikt: Oostermeer. Tegenwoordig gebeurt dat gelukkig niet meer op Google Maps.

Rekreaasjeterrein de Komerk / Passantenhaven Eastermar

Sinds 2007 beschikt Eastermar over een moderne passantenhaven met alle voorzieningen. Zo is er voor bootpassanten een aansluiting voor walstroom. De sanitaire voorzieningen zijn ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Passantenhaven 'de Komerk' ligt midden in het dorp en is een perfecte uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten door het Nationaal Landschap 'de Noardlike Fryske Wâlden'. In 2011 is 'de Komerk' uitgeroepen tot de beste passantenhaven van Friesland door de luisteraars van Omrop Fryslân. Ook jachthaven de Lits heeft een eigen passantenhaven.

Dat Eastermar beschikt over veel winkels en horecagelegenheden, maakt het voor passanten zeer aantrekkelijk om in de passantenhaven aan te leggen. Bovendien krijgen alle passanten namens de Ondernemersvereniging een welkomsttas aangeboden met korting in alle winkels en horeca. Eastermar beschikt sinds 2010 over een waterspeelplaats voor kinderen.

 Verenigingen Eastermar

 • Doarpsbelang Eastermar
 • Stichting it Eastermarder Skûtsje
 • Stichting 100 jaar Dam Jaarsma
 • PG Eastermar
 • Begrafenisvereniging de Laatste Eer Eastermar
 • Toeristen Informatie Post Eastermar
 • Stichting Easterbarren
 • Feestcommissie Eastermar
 • Fûgelwacht Eastermar
 • OVE
 • Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL)
 • IIsferieniging Eastermar
 • Braderiecommissie Eastermar

Bekijk het woningaanbod in Eastermar van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar Eastermar.

Onze partners

WhatsApp