Menu Zoeken Contact
Makelaar Engwierum

Makelaar Engwierum

Engwierum is een dorpje in Noordoost Friesland gelegen in de gemeente Dongeradeel, dicht bij het Lauwersmeer. Dicht bij Engwierum ligt het buurtschap
Dokkumer Nieuwe Zijlen. Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen hebben samen 561 inwoners.

In Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn diverse bedrijven gevestigd van zorgboerderijen, tot biologische boeren, van campings tot groepsaccomodaties. In Engwierum is een basisschool, een peuterspeelzaal, een dorpshuis, een jeugdhonk, restaurants en tal van overnachtings mogelijkheden.

Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen liggen aan het Dokkumer Grootdiep, de vaarweg tussen Dokkum en het Lauwersmeer. In Dokkumer Nieuwe Zijlen en Engwierum zijn aanlegplaatsen voor de pleziervaart, jachthavens liggen binnen handbereik, kortom Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen zijn de moeite waard!

Terp "It Ald Heech" Engwierum

Het grote raadsel van Engwierum, omringd met verhalen en vechterijen en onderaardse gangen. Hoe kan deze vrij hoge en ongeveer 1,5p/m grote terp omringd door een gracht, als een soort eiland van Ee midden in het grondgebied van Engwierum liggen? Hierover zijn alleen maar veronderstellingen.

 Het is zeker dat deze terp, opgeworpen ver voor de aanleg van dijken, en evenoud zo niet ouder dan de dorpsterp, een State heeft gestaan. Volgens Sj. Sipma de enige state die Engwierum ooit heeft gekend. Waartoe ongetwijfeld uitgestrekte landerijen hebben behoord en met bewoners die het in het dorp en omgeving voor het zeggen hebben gehad.

Kerk van Engwierum

De kerk van Engwierum is een in 1746 gebouwde kerk als vervanger van de oude middeleeuwse kerk, die omstreeks 1725 was afgebroken. De kerk staat in Engwierum in de Nederlandse provincie Friesland. Nadat de oude kerk rond 1725 was afgebroken werd in 1746 een nieuwe kerk gebouwd door Lieuwe Jelles. De nieuwe kerk werd tegen de bestaande middeleeuwse toren, die was blijven staan, aangebouwd. De toren dateert uit de 13e eeuw. De kerk staat op een terp en wordt omringd door een kerkhof. Boven de ingang bevindt zich een stichtingssteen, waarin het bouwjaar 1746 wordt genoemd. In de kerk bevinden zich nog enkele grafzerken, die afkomstig zijn uit de oude kerk.

 Uit 1746 dateert ook de door Jurjen Stelmaker uit Dokkum gemaakte preekstoel. De preekstoel is versierd met symbolen voor de hoop (anker), voorzichtigheid (slang), geloof (kruis), liefde (vlammend hart) en overwinning (lauwerkrans). Op de hoeken bevinden zich de vier symbolen van de evangelisten Mattheus (engel), Marcus (leeuw) Lucas (os) en Johannes (arend). De vorm, een vaas- of tulpmodel is uniek in Friesland.

 Er zijn nog twee gebrandschilderde ramen uit 1746 bewaard gebleven. De ramen zijn vervaardigd door de broers Ype en Jurjen Staak uit Sneek. Op de ramen staan onder meer de wapens van de provincie Friesland en van de Fries stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau. Het in empirestijl gebouwde orgel dateert uit 1820 en is gemaakt door de Leeuwarder firma Van Dam. Opvallend is de lage middentoren van het vijfdelige orgel.

 Nationaal park Lauwersmeer

Het nationaal park Lauwersmeer is een van de twintig nationale parken in Nederland. Het is een prachtig natuurgebied op de grens van Groningen en Friesland. Hier vind u een uitgestrekt landschap, groot open water en een "schone horizon". Vroeger had de zee vrij spel in dit gebied, er was een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 de Lauwerszee afgesloten. De natuur ontwikkelde zich van een zout kweldergebied tot een wijds zoetwatergebied met rietvelden, bossen en grote wateroppervlakten.

Het Lauwersmeergebied heeft veel te bieden. Uitgestrekte ruige graslanden en jonge loofbossen. Begroeide zand-en klei platen. Een enorm oppervlakte aan ondiep water. Het is een eldorado voor verschillende soorten vogels. Denk aan de zeearend, die hier sinds een aantal jaren broedt.

Nationaal park Lauwersmeer is voor de kano, de surfplank, de open boot en de kajuit-, motor-en zeilboot een aantrekkelijk vaargebied. Maar ook fietsen, wandelen en paardrijden behoort tot de mogelijkheden.

Verenigingen Engwierum

  • Dorpsbelang Engwierum e.o.
  • Uitvaartvereniging Engwierum "Gedenk te sterven"
  • Muziekvereniging Lauwers Fanfare Engwierum
  • Gospelgroep Engwierum "the Freedomsingers"
  • Voetbalvereniging Oostergo
  • IJsclub Strijdlust Engwierum
  • Buurtverenigingen

Bekijk het woningaanbod in Engwierum van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar Engwierum.

Onze partners

WhatsApp