Makelaar Kollum

Gezocht naar “makelaar Kollum”? Dan bent u bij ons op het juiste adres! Wanneer wij uw huis in en om Kollum verkopen, doen wij dat toch écht anders dan alle andere makelaars in de regio Kollum.

Funda makelaar Kollum

De Flexibele Makelaar is gespecialiseerd in (internet)marketing, waardoor u verzekerd bent van optimale presentatie en ranking op o.a. Funda en Google. Meer klikken op uw woning, betekent meer kijkers, wat weer bijdraagt aan een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst van uw huis.

Unieke NVM makelaardij Kollum

Ook in Kollum werkt De Flexibele Makelaar met Gratis Proef Verkopen (no cure, no pay; geen verkoop, geen kosten). Dit betekent dat u alleen betaalt als uw huis verkocht wordt. Verkoopt De Flexibele Makelaar uw huis niet? Dan betaalt u helemaal niets en kunt u na 6 maanden kosteloos afscheid nemen. Uw succes is ons succes, dit uiteraard met het meest optimale verkooppakket (klik hier voor meer informatie).

Beste makelaar Kollum

Bekroond tot nr. 1 makelaarswebsite van Nederland. Het bedrijf MakelMail en vakblad Vastgoed Actueel beoordeelden meer dan 3.500 websites van makelaars en De Flexibele Makelaar rolde daar als beste uit. Gemiddeld kreeg de makelaarswebsite een 8,2 op techniek, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en populariteit. Prachtig nieuws! Een kroon op het werk en tegelijkertijd een uitdaging om de site nóg meer te optimaliseren.

De Flexibele Makelaar Frieschepalen, dé (internet)marketing specialist.

Flexibele Match Kollum

Blijf net als duizenden anderen op de hoogte van het nieuwste huizenaanbod, zo ook in Kollum. Met de Flexibele Match blijft u ook in Kollum gratis automatisch op de hoogte van ons (nieuwste) aanbod. Dit betekent dat wij, voordat de woning elders aangeboden wordt, contact met u opnemen indien wij denken dat wij een geschikte woning voor u gevonden hebben.

Als u zich inschrijft via deze link, dan houden wij u zowel online als offline op de hoogte van ons woningaanbod in bijvoorbeeld Kollum. Dit betekent dat wij contact met u opnemen indien wij denken dat wij een geschikte woning voor u gevonden hebben. Dit doen wij 1-2 dagen voordat de woning op Funda komt. Tevens ontvangt u dan iedere week een overzicht van ons aanbod dat aan uw wensen voldoet.

Kollum

Kollum is een dorp in de gemeente Noardeast Fryslân, provincie Friesland (Nederland). In Kollum spreekt men een eigen dialect (het Kollumers), een variant op het Stadsfries.

Ligging Kollum

Kollum ligt in de zogenaamde Friese Wouden. Deze woudstreek strekt zich uit op een zandplateau, dat zich grofweg uitstrekt van Drachten tot Dokkum. Kollum ligt precies op de rand van dit plateau.

Ten zuiden van het dorp bevindt zich het typische coulisselandschap, wat kenmerkend is voor de Friese Wouden. In deze richting wordt Kollum begrensd door de Stroobossertrekvaart. Een kanaal dat loopt van het Prinses Margrietkanaal bij Stroobos naar Dokkum. Langs dit kanaal loopt de trekweg, of N911. Iets verder naar het zuiden bevindt zich het dorp Buitenpost met de spoor- en wegverbinding naar Leeuwarden en Groningen.

Het coulisselandschap strekt zich eveneens uit in westelijke richting. Hier liggen de dorpjes Kollumerzwaag, Veenklooster en Oudwoude, typische namen die alle drie te maken hebben met de woudstreek. Tussen Kollum en Oudwoude ligt de Lauwersmeerweg, de provinciale weg N358 tussen Buitenpost en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Deze weg krult met een boog noordelijk om Kollum heen. Ten noorden van het dorp bevinden zich juist de uitgestrekte kale weilanden van de kleigronden. Delen van deze gebieden zijn ingepolderde zeearmen en worden de Tochmalanden genoemd. In het noordoosten grenst het dorpsgebied aan de rand van het Lauwersmeer. Naar het oosten toe wordt Kollum onzoomd door vruchtbare weilanden met verderop de dorpjes Kollumerpomp en Burum.

Geschiedenis Kollum

De geschiedenis van Kollum gaat terug tot ongeveer 750 na Chr. Het dorp bestond slechts uit een kleine nederzetting, Colheim, later ook wel de Kollumerterp, geheten. Door de natuurlijke ligging van Colheim aan een brede natuurlijke stroom (de Dwarsried) die in verbinding stond met de Lauwerszee, was Kollum geschikt als haven voor de uitvoer van boter, kaas en vooral granen. Tussen de 11e en 13e eeuw werden de landerijen ten noorden van Kollum ingedijkt en werden de omliggende (veen)gronden ten zuiden van het dorp in cultuur gebracht. Hierdoor kreeg Kollum steeds meer een centrumfunctie in de omgeving. De bouw van een rechthuis was het gevolg en het dorp werd de hoofdplaats van de (voormalige) gemeente Kollumerland.

 In de 16e eeuw was Kollum, naast de steden, een belangrijk handelscentrum geworden. Die functie werd nog versterkt door de stichting van een waaggebouw, waardoor onder meer een aanzienlijk deel van de Dokkumer kaashandel naar Kollum werd overgebracht. De 17e en 18e eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17e eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobossertrekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Er liep een Hessenweg langs Kollum, nog steeds herkenbaar in een straatnaam.

 Het rechthuis was op 3 en 4 februari 1797 het toneel van het zogenaamde Kollumer oproer. Dit werd veroorzaakt door een toenemend verzet tegen de burgerbewapening, ingesteld door de Franse overheersers, om bestand te zijn tegen de Prinsgezinden. De arrestatie en gevangenneming in het Kollumer rechthuis van de Oranjegezinde Abele Reitzes, zorgde voor zoveel opschudding in de regio, dat een grote menigte zich verzamelde om hem te bevrijden. Op de weg naar het rechthuis werden grote vernielingen aangericht. Door met groot machtsvertoon dit oproer in de kiem te smoren en 168 mensen te arresteren, wisten te patriotten te rust weer te laten keren.

Vooruitgang in Kollum

Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid, gedurende de 19e eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de trekweg bebouwing bij. Gedurende de 20e eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kollum sterk uitgebreid. Eerst in het zuidwesten en ook aan de oostelijke zijde van de trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden. De huidige uitbreiding vindt vooral plaats aan de westelijke (woningbouw) en de oostelijke kant (bedrijventerrein) van het dorp. Aan oostzijde werd begin jaren 1990 het Kollumer Kanaal gegraven als verbinding tussen de Zijsterrijd en de Stroobossertrekvaart.

Eigentijds karakter Kollum

Kollum is een vlecke, een dorp met kleinsteeds karakter. Het is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij de direct met zee in verbinding staande Dwarsried.

Monumentenzorg omschrijft de hoofdplaats van Kollumerland als een wegdorp. De hoofdweg, de Voorstraat, is de doorlopende weg in het centrum van Kollum. De Voorstraat kruist de Zijlsterried. Deze kruisstructuur is in de Middeleeuwen ontstaan en heeft zich in de loop van de geschiedenis bestendigd. Kollum heeft een beschermd dorpsgezicht.

Bekijk het woningaanbod in Kollum van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar.

De Flexibele Makelaar is een NVM makelaardij met NVM vestigingen in Groningen (Grootegast, Hoofdstraat 116) en Friesland (Surhuisterveen, Jan Binneslaan 2a).

Wij werken samen met: