Menu Zoeken Contact
Makelaar Kornhorn

Makelaar Kornhorn

Kornhorn is een door natuur en cultuur omringd dorp dat in 2008 550 inwoners telde. Kornhorn is gelegen in het Westerkwartier van Groningen, in de gemeente Grootegast.

Kornhorn heeft pas vanaf 1930 de status dorp, daarvoor was Kornhorn een buurtschap van Doezum. De inwoners van Kornhorn spreken veel talen: Fries, Nederlands en het dialect 'Westerkwartiers'.

Voorzieningen Kornhorn

In het dorp is basisschool 'De Groene Borg' gevestigd. Deze samenwerkingsschool is in 2014 ontstaan door de fusie van obs 'Het Middelpunt' uit Noordwijk met cbs 'Maranatha' uit Kornhorn. In de weekenden kan men terecht in dorpshuis het 'Hornhuus'. Het dorp herbergt verder drie kerken.

Kerken Kornhorn

Kornhorn is een klein idyllisch dorpje met 3 kerken:

  • PKN, gereformeerde kerk Kornhorn
  • GKV, (vrijgemaakt) gereformeerde kerk Kornhorn
  • CGK gereformeerde kerk Kornhorn

Natuurgebied Kornhorn

In 1997 heeft Staatsbosbeheer een aantal percelen grasland in het voor natuur bestemde gebied ten zuiden van Kornhorn. Tot in de jaren zestig was het gebied omgeven met paadjes, arbeiderswoningen en boerderijen.

De dorpsbewoners van Kornhorn dachten dat na de verkoop aan Staatsbosbeheer er geen vrije toegang meer zou zijn; het zou immers natuur worden. De dorpsbewoners van Kornhorn wilden natuurlijk graag dat de oude paden weer in ere hersteld werden. Het ging echter compleet de andere kant op, Staatsbosbeheer vroeg de inwoners van Kornhorn om samen een plan te maken voor een 'multifunctioneel' natuurgebied. De dorpsbewoners konden het landschap op deze manier zelf inrichten en naar oude glorie herstellen.

Staatsbosbeheer is hier zo ver in gegaan dat het aangekochte natuurgebied in 2001 officieel is overgedragen aan het dorp. Het dorp werd daarmee zelf verantwoordelijk voor het beheer en ontvangt daarvoor ook een bijdrage.

Bekijk het woningaanbod in Kornhorn van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar Kornhorn.

Onze partners

WhatsApp