Menu Zoeken Contact
Makelaar Twijzelerheide (Twizelerheide)

Makelaar Twijzelerheide (Twizelerheide)

Twijzelerheide ligt in het noordoosten van de provincie Friesland. Het dorp ligt ongeveer 15 km ten noordoosten van Drachten en 20 km ten oosten van Leeuwarden. Twijzelerheide is verweven met de dorpen Zwaagwesteinde en Zwagerbosch.

Geschiedenis Twijzelerheide

Twijzelerheide is één van de heidedorpen. De eerste bewoners waren onder andere werkloos geworden arbeiders. Er waren geen sociale voorzieningen zoals we die tegenwoordig kennen, er was geen plek om te wonen. Van plaggen en afvalmateriaal werden de zogenaamde spitketen gebouwd. In de winter was het dorp slecht toegankelijk doordat de wegen en paden nog onverhard waren. Grote delen van de heide stonden onder water en zandwegen veranderden in modderpoelen.

De heidebewoners moesten aan de kost zien te komen door bij boeren te werken. Ze moesten dan wieden of aardappelen rooien. In de winter was er geen werk te vinden en waren ze stoelen matten, bezems en heide boenders aan het maken van strotouw. De lonen waren in die tijd laag om redelijk van te kunnen leven.

De bovenste helft van het wapen is rood ter hennenring aan de heide. Hier woonde de bevolking in spitketen die worden weergegeven door de drie rode punten. De zandgrond wordt weergegeven door het goud. Op de heide werden bezems en boenders van heide en berkentakken gemaakt. Het hout werd ook als brandstof verhandeld. Als herinnering hieraan staan op het rode veld een takkenbos en gestileerde bloemen van struikheide. Het groen aan de onderkant is het symbool van de 'greide' of de huidige landbouwgrond. De ligging van de landbouwkavels zijn in de richting noordwest/zuidoost gelegen.

Aantal inwoners in Twijzelerheide per 1 januari 2012

Aantal inwoners: 1868
Aantal woningen: 727

Scholen Twijzelerheide

  • OBS It Twaspan Twijzelerheide
  • CBS De Reinboge Twijzelerheide
  • Peuterspeelzaal it Boartershûske Twijzelerheide

Sport Twijzelerheide

  • Gymnastieklokaal Twijzelerheide
  • Boksschool De Wâldhoek Twijzelerheide
  • IJsclub Twijzelerheide
  • VV Twijzelerheide
  • Volleybalclub de Trochsetters Twijzelerheide

Bekijk het woningaanbod in Twijzelerheide van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar.

Onze partners

WhatsApp