Menu Zoeken Contact
Makelaar Zevenhuizen

Makelaar Zevenhuizen

De naam Zevenhuizen doet niet direct denken aan een groot dorp, maar inmiddels is het aantal huizen groter dan de zeven die in de naam voorkomen. 
Zevenhuizen is een jong dorp. Eeuwen was er van een dorp geen sprake, slechts van woest hoogveengebied. Dit veen werd aanvankelijk in het verlengde van de landerijen van Vredewold (met Tolbert als hoofdplaats) door de boeren op kleine schaal afgegraven en ontgonnen. Na de vervening is het dorp heel geleidelijk een agrarisch gebied geworden. Het gevolg hiervan was dat er in 1901 een melkfabriek werd opgericht.

Na de vestiging van de Van Ewsums op Nienoord werd de vervening grootschalig aangepakt. 
Aan de talrijke kanalen (wijken) is het patroon van een veenkolonie duidelijk te herkennen. 
Langs deze kanalen hebben de zandewegen gelegen, die inmiddels zij geasfalteerd.

Een grote veenbrand op 11 juni 1833 verwoeste een belangrijk deel van het veen tussen De Wilp en Leek en daarmee ook grotendeels Zevenhuizen. De door de brand werkloos geworden veenarbeiders konden aan de slag bij de aanleg van het zogenoemde Commissiebos, toen 47 ha. groot, maar later weer gerooid om plaats te maken voor cultuurgrond. De geschiedenis ven het Commissiebos is in de straatnaam bewaard gebleven. Bij de brand kwamen vier personen om, gingen ruim 60 huizen in vlammen op en werd 1.167.000 ton turf vernietigd.

Zevenhuizen werd in 1835 kerkdorp; de (Hervormde) kerk werd in dat jaar opgebouwd, de klok overgenomen van de Friese gemeente Oudeschoot. Rond 1850 stonden er in Zevenhuizen reeds 430 huizen en er waren 2600 inwoners. In 1893 werd -naar men toen al zei- Zevenhuizen uit haar isolement verlost, door de aanleg van de verharde weg Leek-Zevenhuizen.

Op het kerkhof is er een monument ter nagedachtenis aan aan slachtoffers van de 2e wereldoorlog. In 2000 bezocht de Zeelander Leicester G.Smith. het graf van zijn omgekomen vriend Gordon D.Hudson.

Bekijk het woningaanbod in Zevenhuizen van NVM Makelaardij De Flexibele Makelaar Zevenhuizen.

Onze partners

WhatsApp