Corona-akkoord Vastgoedeigenaren

Corona-akkoord Vastgoedeigenaren

Onderhandelingen tussen de brancheorganisaties van retailers Detailhandel Nederland en de NRW en verhuurders IVBN, de NRW, Vastgoed Belang en de VGO hebben een akkoord als resultaat. Vastgoedeigenaren geven winkeliers die in de problemen komen door het coronavirus een adempauze tot 20 april. Vastgoedeigenaren doen dit door de kwartaalhuur tijdelijk om te zetten naar maandhuur. Of door het versturen van de huurnota van april op te schorten tot 20 april. Ook de banken sluiten hier bij aan.

De volgende afspraken zijn gemaakt

  • Kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april ingaan worden omgezet in maandhuren;
  • Waar nodig krijgen retailers uitstel van betaling voor de huur van 1 april tot 20 april;
  • Als er al huurnota’s zijn verstuurd, worden die niet geïncasseerd tot 20 april;
  • Er worden tijdens crisismaanden geen boetes of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen;
  • Winkels zonder substantiële omzetdaling (25%) blijven buiten de discussie;
  • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april niet aan een exploitatieverplichting te voldoen. Dit in onderling overleg.

Men kan partijen natuurlijk niet dwingen zich hier aan te houden maar het is wel een dringende oproep aan leden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Vangnet voor ondernemers in nood

Wat ook een feit is dat Rechtbanken en deurwaarders niet actief zijn. Er wordt geen beslag gelegd op dit moment. Wie drie maanden geen omzet haalt, kan betalingsproblemen krijgen. Rechtbanken en deurwaarders zijn niet actief dus beslagleggen gaat nu niet. Nu is dus het moment om te melden dat je de huur niet kunt betalen als ondernemer.

Op 30 maart maakte het kabinet een plan bekend om ondernemers (tijdelijk) uit de nood te helpen. Bij een omzetverlies van meer dan 20%, wat dus uiteraard in ieder geval al voor de horeca-branche zal gelden, kan met aanspraak maken op loonsteun. De salarissen van het personeel kan voor 90% vergoed worden. Dit om te voorkomen dat er onverhoopt ontslagen gaan vallen wat weer voor een rimpeleffect in de nabije toekomst van sociaal Nederland zal zorgen. Op 6 april aanstaande gaat het loket bij het UWV open. Dat dit niet eerder kan heeft ICT-technische redenen, de site zal ‘bestormd’ worden en een breakdown van het loket zal op voorhand voorkomen moeten worden. De regeling geldt echter met terugwerkende kracht vanaf 1 maart j.l.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met De Flexibele Makelaar op om dergelijke zaken te bespreken.

WhatsApp kan ook! +31 6 29 35 73 15 (dit telefoonnummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp).

Wij werken samen met: