De Nederlandse Bank wil onderzoek naar maatregelen tegen overbieden

De Nederlandse Bank wil onderzoek naar maatregelen tegen overbieden

De Nederlandse Bank (DNB) wil dat er langzaam maatregelen ingevoerd moeten worden tegen overbieden op koopwoningen. Inmiddels worden acht op de tien koopwoningen boven de vraagprijs verkocht. Het bedrag dat extra geboden wordt, loopt ook op. Er wordt gemiddeld minstens €50.000 overboden op 30% van de verkochte woningen. Een jaar eerder was dit 5%. 

DNB wil daarom onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen overbieden. In zo’n onderzoek zouden verschillende opties kunnen worden bekeken. Misschien zou er zelfs een grens gesteld kunnen worden aan overbieden ten opzichte van de vraagprijs. 

Eén maatregel, zoals een maximum stellen van overbieden, zal het probleem niet oplossen. Daarom is DNB het ermee eens dat het kabinet meer huizen wil bouwen, maar het moet meer gebeuren. 

Zaken zoals het fiscaal gunstig schenken aan kinderen en hypotheekrenteaftrek zijn stimulerende krachten in de stijging van de huizenprijzen. Er moet ook nagedacht worden over het belasten van het vermogen dat woningbezitters in hun huis hebben zitten. Hierdoor wordt het verschil tussen huur en koop minder groot gemaakt. 

Deze maatregelen moeten wel langzaam ingevoerd worden, omdat ze grote gevolgen hebben voor woningbezitters. De problemen op de woningmarkt zijn niet binnen korte tijd opgelost, maar de cijfers laten zien dat het tijd in om er nu mee te beginnen. 

Wij werken samen met: