Landelijk wonen steeds aantrekkelijker

Landelijk wonen steeds aantrekkelijker

2020 was een recordjaar voor de verkoop van plattelandswoningen. Het woningaanbod blijft echter achter bij de vraag en dat zorgt ervoor dat de prijzen fors omhoog stuwen.

De gemiddelde transactieprijs van landelijke woningen is in 1 jaar meer dan een ton gestegen. Waar het begin 2019 nog gemiddeld 450.000 euro was, werd in de laatste kwartalen van 2020 bijna de 600.000 euro aangetikt.

De komst van het Coronavirus heeft de aantrekkingskracht van landelijk wonen waarschijnlijk versterkt. Een flexibele houding van gemeenten met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen in agrarisch gebied zou daarom zeer wenselijk zijn. Zeker nu de verwachting is dat door de stikstofcrisis boeren zullen stoppen. De leefbaarheid op het platteland blijft gewaarborgd door nieuwe invullingen zoals de combinatie van wonen en werken of meerdere woningen op één voormalig boerenerf. Daarmee wordt ook verval en leegstand tegengegaan.

Bron: NVM 

Wij werken samen met: