Ontbreekt het energielabel van uw woning? Let op: de boete is verhoogd!

Ontbreekt het energielabel van uw woning? Let op: de boete is verhoogd!

Eigenaren van huizen zijn verplicht een energielabel te kunnen overhandigen aan de nieuwe koper of huurder. Bij oplevering, verkoop of de verhuur van een woning moet dit bij de benodigde documenten aanwezig zijn. Mist het energielabel? Dan kan er een boete opgelegd worden. En deze hoogte is sinds 28 oktober 2021 verhoogd. 

Hoogte van de boete

En deze boetes zijn niet niets. Hoewel de aanschaf van een energielabel al hoog in de kosten is (gemiddeld €300,- per aanvraag) zijn de boetes veel duurder. Voor natuurlijke personen staat deze boete geprijsd op €435,-; voor rechtspersonen is dit zelfs €870,-.

Waarom is de boete verhoogd? 

Dat dit zo hoog in de kosten loopt, heeft te maken met de nieuwe regels die per 1 januari 2021 van kracht zijn. Het is sinds begin dit jaar niet meer mogelijk om een energielabel via de computer ‘simpel’ aan te vragen, maar er moet een deskundige langs komen die de woning opneemt van A tot Z. Met het oog op deze gestegen kosten is de hoogte van de boete aangepast.

Geldt dit ook voor verhuur? 

Zeker, dit geldt ook voor verhuur! Voor verhuur van vastgoed is ook een geldig energielabel vereist. Mocht dit bij verhuur niet aanwezig zijn, dan kan de overheid u alsnog verplichten dit aan te vragen.

Meer weten over de aanvraag van het energielabel? U kunt ons kantoor altijd bellen! Ons kantoor is van maandag tot zaterdag te bereiken via het telefoonnummer 0512-369122.

Wij werken samen met: