Startersvrijstelling en woningwaardegrens vanaf 2024

Startersvrijstelling en woningwaardegrens vanaf 2024

Goed nieuws voor (startende) huizenkopers: vanaf 2024 gaat de woningwaardegrens omhoog naar €510.000,-. Dit opent deuren voor meer starters om gebruik te maken van de startersvrijstelling op de overdrachtsbelasting, waardoor je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Zo wordt het kopen van je eerste huis een stuk bereikbaarder. En als je al eens eerder een huis hebt gekocht, kun je mogelijk nog steeds profiteren van deze vrijstelling, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Ook nu kun je al gebruik maken van deze voordelen, de overdracht van het huis dient dan alleen volgend jaar te passeren.

Sinds de Wet differentiatie overdrachtsbelasting zijn intrede deed op 1 januari 2021, hebben we gezien hoe waardevol de verlaagde tarieven en vrijstellingen zijn voor diegenen die de spannende stap zetten om een eigen thuis te creëren. In 2023 lag de grens voor de koopsom van je eerste woning op €440.000,-, maar met de nieuwe stijging naar €510.000,- in 2024 hebben meer starters de kans om te genieten van deze financiële voordelen.

De woningwaardegrens is inclusief alle aanhorigheden die bij je nieuwe thuis horen. Let wel op: als de koopsom inclusief deze aanhorigheden de €510.000,- overschrijdt, valt de aankoop helaas buiten de startersvrijstelling. Ook belangrijk is dat, indien de woning op erfpachtgrond staat, de waarde van de erfpacht meegerekend wordt bij het bepalen van de woningwaarde.

Wil je in aanmerking komen voor deze kans? Zorg dan dat de overdracht van je nieuwe woning na 31 december 2023 plaatsvindt. Het moment waarop je de koopovereenkomst tekent, heeft geen invloed op deze regeling.  

Je hebt na 31 december 2023 recht op de startersvrijstelling als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Je verkrijgt een woning waarin je zélf voor langere tijd gaat wonen.
  2. Je bent meerderjarig en jonger dan 35 jaar op het moment dat je de woning verkrijgt. (Het moment van verkrijging is het moment van ondertekening van de notariële leveringsakte bij de notaris.)
  3. Op het moment dat je de woning verkrijgt, mag de woningwaarde niet hoger zijn dan €510.000. Het gaat dan om de woning inclusief eventuele aanhorigheden, zoals een tuin, schuur of garage. Deze waarde is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in je koopovereenkomst staat. Is de koopprijs inclusief aanhorigheden hoger, bijvoorbeeld €510.000? Dan heb je dus geen recht op de startersvrijstelling.
  4. Je hebt niet eerder gebruikgemaakt van de startersvrijstelling.

    Belangrijk om te weten bij erfpacht: Als de woning op erfpachtgrond staat, wordt ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan overleg? Twijfel niet en neem contact met ons op. Wij staan klaar om je gratis en vrijblijvend verder te helpen.

Wij werken samen met: