Stijging jonge starters op de woningmarkt

Stijging jonge starters op de woningmarkt

Het aantal starters die een hypotheek aangaan is sinds het begin van de coronacrisis flink gestegen, volgens de Hypotheker. Zelfs met 40% vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Een derde deel van de aanvragen kwam van kopers jonger dan 35 jaar. Dat is bijzonders want starters bleken het al zwaar te hebben.

 Dit is te verklaren door mede het stijgende aanbod woningen en dat de hypotheekrente niet meer lijkt te dalen. Echter, veel starters kunnen nu rekenen op steun van de ouders.

Nog meer bijzonder, het aantal kopers jonger dan 25 jaar is bijna met 150% ten opzichte van vorig jaar deze periode. Deze stijging van jonge kopers doet zich vooral voor in de provincies Overijssel en Drenthe.

Stijging hypotheekrente en groter woningaanbod

Dat het woningaanbod goed 3% hoger ligt in mei dit jaar vergeleken met 2019 was al bekend. In de vier grote steden is die stijging zelfs 10%. Echter, de rente begint nu ook weer wat te stijgen. Daardoor ondernemen nu wel meer mensen actie.

Het doet blijken dat de woningprijzen stijgen door schaarste aan woningen, maar deze stijging begint nu wel wat af te vlakken. Het woningaanbod groeit en hierdoor willen veel starters hun kans grijpen. Ondanks dat het onzekere tijden zijn op financieel gebied. Het valt te bezien of deze trend zich doorzet.

NHG biedt ondersteuning tijdens crisis

Sinds de coronacrisis biedt de NHG extra ondersteuning aan woningbezitters. Hoeveel invloed de crisis heeft op de Nederlandse economie is nog niet duidelijk te zeggen.

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties met 12% toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In totaal sloten 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van dit jaar een hypotheek met NHG af.

Begin 2020 steeg het aantal hypotheken met NHG-garanties met 12% ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. Het aantal huishoudens wat een hypotheek met een NHG garantie afsloot was bijna 30.000.

Ook steeg het aantal aanvragen voor verduurzaming van woningen. Deze verduurzaming kan ook bij de NHG aangevraagd worden. Het verduurzamen van eigen woning wordt meer en meer een trend. Meerdere organisaties zetten in op financiering en stimulering van duurzame woningen.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met De Flexibele Makelaar op om dergelijke zaken te bespreken.

WhatsApp kan ook! +31 6 29 35 73 15 (dit telefoonnummer kan alleen gebruikt worden voor WhatsApp).

Wij werken samen met: