Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht

Om het vele opkopen van woningen door beleggers enigszins in te perken, hanteren al zo’n 130 gemeenten, naast al de grote steden die dit hebben ingevoerd, de zogeheten zelfbewoningsplicht van nieuwbouwhuizen. Zo voorkomen gemeenten dat woningen worden opgekocht en daarna tegen hoge prijzen worden verhuurd. De zelfbewoningsplicht is vaak in combinatie met het feit dat een huis gedurende een periode niet mag worden doorverkocht; het antispeculatiebeding.

De zelfbewoningsplicht geldt bijvoorbeeld tot een bepaalde koopsom, voor bijvoorbeeld sociale koop of de maximale Nationale Hypotheek Garantie.

Na Amsterdam geldt in Rotterdam, naast dat het voor nieuwbouwwoningen al verplicht is, vanaf het nieuwe jaar in zestien wijken deze zelfbewoningsplicht voor woningen met een WOZ-waarde tot €355.000,-. Beleggers in Rotterdam hebben al vele woningen op hun naam staan, ruim 13% van alle woningen zijn daar al opgekocht door beleggers. In de nabije omgeving van Rotterdam verhuren beleggers veel aan arbeidsmigranten.

Er klinken echter ook tegengeluiden, vanuit de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, Vastgoed Belang. Zij vinden deze nieuwe regelgeving in strijd met de wet, en zullen rechterlijke procedures niet schuwen.

Wij werken samen met: